KURSLAR

15 Mart 2017, Çarşamba

Kongre Kursu - 1/ TORAKS RADYOLOJİSİ KURSU SALON 2

Kurs Başkanları: Recep Savaş, Akın Kaya
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Konvansiyonel Akciğer ve Yan Grafileri: Kör noktalar ve gözden kaçanlar Selen Bayraktaroğlu
09:30 - 10:00 Akut Pulmoner Emboli; Önemli bulgular ve mesajlar Polat Koşucu
10:00 - 10:30 YÇBT'de interstisyel akciğer hastalıklarının temel bulguları Figen Demirkazık
10:30 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 11:30 Hemoptizi tedavisinde Radyolojik Girişimler Barbaros Çil
11:30 - 12:00 Torasik Ultrason: Önemli kullanım alanları ve ipuçları Evren Üstüner
12:00 - 12:30 YBU'de Toraks Radyolojisi Cengiz Erol
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Klinik Radyolojik Olgular Ahmet Erbaycu
14:00 - 14:30 Klinik Radyolojik Olgular Akın Kaya
14:30 - 15:00 Çay-Kahve Arası
15:00 - 15:45 Birlikte Toraks BT Okuyalım Recep Savaş

Kongre Kursu - 2/ MEKANİK VENTİLASYON VE SOLUNUM YOĞUN BAKIM KURSU Teorik: SALON 1
Pratik: SALON 9

Kurs Başkanları: Gökhan Mutlu, Cenk Kıraklı
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Hipoksik Solunum Yetmezliği Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Gökhan Mutlu
09:30 - 10:00 Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Öner Balbay
10:00 - 10:30 Yeni Mekanik Ventilasyon Modları Mustafa Kemal Bayar
10:30 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 11:30 NIMV: Başarılı Olmanın İpuçları Aydın Çiledağ
11:30 - 12:00 Ventilasyon Grafikleri Nasıl Yorumlanır? Defne Altıntaş
12:00 - 12:30 Evde Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon: NIMV ve IMV Seçimi Gökay Güngör
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 ARDS Hastası: Mekanik Ventilasyon ve Weaning Örnekleri Gökhan Mutlu
14:00 - 14:30 KOAH Hastası: Mekanik Ventilasyon ve Weaning Örnekleri Aslıhan Yalçın
14:30 - 15:00 Çay-Kahve Arası
15:00 - 15:30 Pratik Salonu - IMV Aslıhan Yalçın, Turgut Teke
15:30 - 16:00 Pratik B;A - NIMV Aydın Çiledağ, Aslıhan Gürün Kaya

Kongre Kursu - 3/ PSG SKORLAMA KURSUSALON 4

Kontenjan Dolmuştur
Kurs Başkanları: Mehmet Karadağ, Turan Acıcan
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:20 PSG Endikasyonları Duygu Özol
09:20 - 09:40 PSG’nin Kullanıldığı Diğer Durumlar ve Kayıt Protokolleri Asiye Kanbay
09:40 - 10:30 Hasta Hazırlanması Hasta Üzerinde Elektrotların Bağlanması Uygulaması Kezban Karakartal, Cahit Koç
10:30 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 11:30 PSG’de Uyku Skorlaması Zeynep Zeren Uçar
11:30 - 12:00 PSG’de Solunum Skorlaması Turan Acıcan
12:00 - 12:30 PSG Raporu Yorumlama Yılmaz Bülbül
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 KBB Konsültasyonu ve Cerrahi Tedavi Fikret Kasapoğlu
14:00 - 14:30 PAP Titrasyonu Gökhan Kırbaş
14:30 - 15:00 Çay-Kahve Arası
15:00 - 16:00 OSAS’ da Olgu örnekleriyle PAP Tedavisi Nejat Altıntaş, Sema Saraç

Kongre Kursu - 4/ ROBOTİK CERRAHİ KURSUROBOTİK CERRAHİ ODASI

Kontenjan Dolmuştur
09:00 - 09:30 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 10:00 1.Oturum : Robotik Teknoloji
Moderatör: Şükrü Dilege
09:00 - 09:20 Geçmişten geleceğe robotik teknoloji Doğa Kumusoğlu
09:00 - 09:50 Robotik Cerrahide "docking "
09:20 - 09:30 Anadolu Sağlık Merkezi Altan Kır
09:30 - 09:40 Bilim Üniversitesi Erkan Kaba
09:40 - 09:50 Koç Üniversitesi Suat Erus
09:50 - 10:00 Soru-Cevap
10:00 - 10:20 Çay-Kahve Arası
10:20 - 12:00 2.Oturum: Robotik cerrahide teknik ve komplikasyonlar
Moderatör: İrfan Yalçınkaya
10:20 - 10:40 Robotik anatomik akciğer rezeksiyonlar Serhan Tanju
10:40 - 11:00 Robotik timektomi ve mediastinal kitle cerrahisi Alper Toker
11:00 - 11:20 Robotik Özofajektomi Şükrü Dilege
11:20 - 12:00 Minimal invazif akciğer rezeksiyonunda tercihim
Tek insizyon
VATS
RATS

Semih Halezeroğlu
Volkan Baysungur
Alper Toker
12:00 - 12:30 Soru & Cevap
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 3. Oturum: "RATS" İnteraktif video oturumu
Moderatör: Şükrü Dilege, Alper Toker, Altan Kır
14:30 - 15:00 Çay-Kahve Arası
15:00 - 17:00 Pratik Eğitim
RobotiX-Mentor
LAP Mentor

Serhan Tanju
Muzaffer Metin

Kongre Kursu - 5/ İLERİ BRONKOSKOPİ KURSUSALON 3

Kontenjan Dolmuştur
Kurs Başkanları: Mehmet Akif Özgül, Aydın Yılmaz
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Endobronşiyal Ultrasonografi: Hiler ve Mediastinal LAM'ların EBUS'la Sistematik Değerlendirilmesi, Tanıdaki Yeri, Akciğer Kanseri Evrelemesinde Rolü Nuri Tutar
09:30 - 10:00 Periferik Akciğer Lezyonlarında Navigasyonel Bronkoskopi: Floroskopi, Radyal EBUS, EMN Mehmet Akif Özgül
10:00 - 10:30 Endobronşiyal Tedavi Yöntemleri: Mekanik Rezeksiyon, Laser, APC, AC, Kriyo, Stent Zafer Aktaş
10:30 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 11:30 Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedaviler: Valf, Coil Ömer Özbudak
11:30 - 12:00 Olgu Örnekleri Ekrem Cengiz Seyhan
12:00 - 12:30 Olgu Örnekleri Aydın Yılmaz
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 16:00 Pratik Eğitim
EBUS : Nuri Tutar, Ayşegül Şentürk
VALF, COIL : Ömer Özbudak, Musfata Çörtük
EMN : Mehmet Akif Özgül, Güler Özgül
Rijid Bronkoskopi : Zafer Aktaş, Ekrem Cengiz Seyhan

Kongre Kursu - 6/ ASTIM TANI VE TEDAVİ KURSUSALON 5

Kurs Başkanları: Dane Ediger, Kurtuluş Aksu
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Tanım, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri İnsu Yılmaz
09:30 - 10:00 Tanısal Testler: SFT ve Diğer BelirteçlerFüsun Şahin
10:00 - 10:30 Allerji Testleri: Nasıl Planlanır, Nasıl Yorumlanır? Dane Ediger
10:30 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00 - 11:30 Atak Tedavisi Kurtuluş Aksu
11:30 - 12:00 Kronik Astım Tedavisi Yavuz Demirel
12:00 - 12:30 Korunma ve Hasta Eğitimi Metin Keren
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Yeni İlaçlar Ne Zaman? Biyolojik Ajanlar Ne Zaman? Bahauddin Çolakoğlu
14:00 - 14:30 Gebelik ve Astım Merve Tepetam
14:30 - 15:00 Çay-Kahve Arası
15:00 - 15:30 Olgularla Tedavi: İnteraktif Kurtuluş Aksu
15:30 - 16:00 Olgularla Tedavi: İnteraktif Zor Astım Olguları İnsu Yılmaz
*Astrazeneca’nın koşulsuz eğitim desteği ile düzenlenmektedir.

Kongre Kursu - 7/ TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ YERİNDE EĞİTİM PROGRAMI SALON 6

Kontenjan Dolmuştur
Kurs Başkanları: Funda Öztuna, Ayşegül Karalezli
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Türkiye'de Tütün Kontrolü Çalışmaları, Tütün Kontrolü ile ilgili Uluslararası Düzenlemeler Sevgi Güler
09:30 - 09:50 Tütün Kullanımının Zararları; Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Yararları Hatice Kılıç
09:50 - 10:10 Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim: Tanım ve Korunma Yolları Emine Argüder
10:10 - 10:30 Bağımlılık, Tütün Bağımlılığının Nörobiyolojisi Atilla Uysal
10:30 - 11:00 Çay - Kahve Arası
11:00 - 11:20 Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri: Tütün Kullanımının Ekonomik Ve Endüstriyel Boyutları Nazmi Bilir
11:20 - 11:40 Tütün Mücadelesinde Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Rolü Tevfik Özlü
11:40 - 12:00 Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz? Ayşegül Karalezli
12:00 - 12:30 Tütün Mücadelesinde İletişimin Önemi; İletişim Teknikleri Banu Salepçi
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 13:50 Sigara İçiminin Klinik Değerlendirmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5A-5R Yaklaşımı Zeynep Ayfer Aytemur
13:50 - 14:10 Kliniklerde Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler Tijen Şengezer
14:10 - 14:40 Özel Durumlarda Sigara Bırakma
  1. Kronik Hastalıklarda Sigara Bırakma
  2. Gençlerde Sigara Bırakma
  3. Gebelikte Sigara Bırakma
  4. Ağır Mental Hastalıklar, Depresyon ve Sigara Bırakma
Fatmanur Karaköse Okyaltırık
14:40 - 15:00 Çay - Kahve Arası
15:00 - 15:30 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri (Nikotin Replasman Tedavisi, Bupropiyon, Vareniklin) Funda Öztuna
15:30 - 15:50 Bırakma Döneminde İzlem Nüks Olgulara Yaklaşım Zeynep Ayfer Aytemur
15:50 - 16:00 Çay - Kahve Arası
16:00 - 17:00

Olgu sunumları, Oyunlaştırma vb. - Zor Olgular, Hasta Evrelerine Yönelik Olgular

Ayşegül Karalezli
16:00 - 17:00

Sigara Bırakma Polikliniği Mevzuatı ve Sigara Bırakma Kliniklerinde Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar, Temel Çözüm Önerileri

Funda Öztuna2. DUYURU    Sitemizi kişi ziyaret etmiştir.
2016 © Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği | Akciğer Kanserleri Derneği