KURULLAR

Kongre Başkanı Erdoğan ÇETİNKAYA

Kongre Bilimsel Komite Başkanı Muzaffer METİN

Kongre Sekreteri Muhammed E. AKKOYUNLU

Kongre Bilimsel Program Sorumlusu Hale Başak ÇAĞLAR

Kongre Bildiri ve Poster Sorumlusu Gündeniz ALTIAY

Kongre Dış İlişkiler Sorumlusu Servet KAYHAN

Kongre Sosyal Program Sorumlusu Ahmet BİLİCİ

Kongre Basın İlişkileri Sorumlusu Murat ACAT
ASYOD YÖNETİM KURULU AKAD YÖNETİM KURULU
Akın KAYA, Başkan
Erdoğan ÇETİNKAYA, Başkan Yardımcısı
Gamze KIRKIL, Genel Sekreter
Tarkan ÖZDEMİR, Sayman

Üyeler

Tevfik ÖZLÜ
Mehmet KARADAĞ
Ahmet ERBAYCU
Ayşegül KARALEZLİ
Nuri TUTAR
Halit ÇINARKA
Muzaffer METİN
Murat KIYIK
Muhammed E. AKKOYUNLU
Murat KIYIK, Başkan
Hale Başak ÇAĞLAR, Başkan Yardımcısı
Muzaffer METİN, Genel Sekreter
Erdoğan ÇETİNKAYA, Sayman

Üyeler

Canan AKMAN
Sibel ARINÇ
Adnan AYDINER
Volkan BAYSUNGUR
Hale Başak ÇAĞLAR
Turhan ECE
Serkan KESKİN
Ahmet KİZİR
Hande TURNA
Dilek YILMAZBAYHAN
İbrahim YILDIZ
Adnan YÖNEY
BİLİMSEL KURUL
Muhammed E. Akkoyunlu
Canan Akman
Bulent Altınsoy
Ceyda Anar
Ali Nihat Annakaya
Ömer Araz
Sibel Arınç
Bülent Arman
Adnan Aydıner
Sibel Öktem Ayık
Öner Balbay
Mehmet Bayram
Volkan Baysungur
Taha Tahir Bekçi
Ahmet Bilici
Yılmaz Bülbül
Hale Başak Çağlar
Gökhan Çelik
Erdoğan Çetinkaya
Ezgi D. Çetinoğlu
Sadettin Çıkrıkçıoğlu
Aydın Çiledağ
Mustafa Çörtük
Özlem Erçen Diken
Özlem Şengören Dikiş
Ferah Ece
Turhan Ece
Levent Elbeyli
Mükremin Er
Yurdanur Erdoğan
Recai Ergün
Cengiz Gebitekin
Ersin Günay
Atilla Gürses
Aygül Güzel
Canan Hasanoğlu
Osman Hatipoğlu
Yavuz Selim İntepe
Hasan Karaman
Murat Kavas
Akın Kaya
Servet Kayhan
Hasan Kaynar
Serkan Keskin
Lütfiye Kılıç
Cenk Kıraklı
Gökhan Kırbaş
Gamze Kırkıl
Murat Kıyık
Ahmet Kizir
Celalettin İbrahim Kocatürk
Celalettin Korkmaz
Filiz Koşar
Cemal Asım Kutlu
Bahar Kurt
Hüseyin Melek
Muzaffer Metin
Nesrin Moğulkoç
Ethem Nezih Oral
Osman Örsel
Bülent Özbay
Mehmet Akif Özgül
Tevfik Özlü
Savaş Özsü
Şevket Özkaya
Funda Öztuna
Sibel Pekcan
Esra Kaytan Sağlam
Leyla Sağlam
Recep Savaş
Atilla Saygı
Bünyamin Sertoğullarından
Zehra Seyfikli
Ekrem Cengiz Seyhan
Cengizhan Sezgi
Füsun Şahin
Ünal Şahin
Hadice Selimoğlu Şen
Ayşegül Şentürk
Erhan Tabakoğlu
Dursun Tatar
Maşuk Taylan
Turgut Teke
Fatma Merve Tepetam
Alper Toker
Erkan Topuz
Ümran Toru
Akif Turna
Hande Turna
Nuri Tutar
Mustafa Hamidullah Türkkanı
Elif Yılmazel Uçar
Zeynep Zeren Uçar
Sevinç Sarınç Ulaşlı
Halide Nur Ürer
Mustafa Yaman
Esra Yazar
Derya Yenibertiz
İnsu Yılmaz
İbrahim Yıldız
Barış Yılmaz
Dilek Yılmazbayhan
Adnan Yöney
Sibel Yurt
Gülbahar D. Yücel
*Bilimsel Kurul Soy İsme Göre Alfabetik Sıralanmıştır.
ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL
Dr. Cezmi A. AKDİŞ (İsviçre)
Dr. Robert BAUGHMANN (ABD)
Dr. Remzi BAĞ (ABD)
Dr. H. Erhan DİNÇER (ABD)
Dr. Nazzareno GALİÈ (İtalya)
Dr. Stefano GASPARINI (İtalya)
Dr. Toby MAHER (İngiltere)
Dr. Gökhan MUTLU (ABD)
Dr. Najib RAHMAN (İngiltere)
*Uluslararası Bilimsel Kurul Soy İsme Göre Alfabetik Sıralanmıştır.2. DUYURU    Sitemizi kişi ziyaret etmiştir.
2016 © Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği | Akciğer Kanserleri Derneği