BİLİMSEL PROGRAM

16 Mart 2017, Perşembe

SALON 1 OTURUM 1 08:30 - 10:00
YUVARLAK MASA: GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIĞININ SORUNLARI ve GELECEĞİ
Çalışma Grubu: YK
Oturum Başkanları: Tevfik Özlü, Güven Bektemür, Tarkan Özdemir
08:30 - 08:50 Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Ahmet Erbaycu
08:50 - 09:10 Göğüs Hastalıkları Dal Hastaneleri Tamer Kutlu
09:10 - 09:30 Üniversiteler Can Öztürk
09:30 - 09:50 Özel Hastaneler Metin Görgüner
09:50 - 10:00 Tartışma
SALON 2 OTURUM 2 08:30 - 10:00
PANEL: ASTIMDA GÜNCEL KONULAR
Çalışma Grubu: Astım
Oturum Başkanları: Zeynep Mısırlıgil, Numan Numanoğlu
Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil onuruna
08:30 - 08:50 Astımda fenotiplendirme klinik karar vermede ne kadar önemli? Dane Ediger
08:50 - 09:10 Allerjik astımda ev tozu akarı immünoterapisi faydalı mıdır? Kurtuluş Aksu
09:10 - 09:30 Astımda kişiye özgü tedavi: Biyolojik ajanlardan kimler fayda görür? İnsu Yılmaz
09:30 - 09:50 Astımda tedaviye uyumda inhaler tekniğin önemi Zeynep Mısırlıgil
09:50 - 10:00 Tartışma
SALON 3 OTURUM 3 08:30 - 10:00
PANEL: KHDAK'DE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Ahmet Kizir, Ahmet Demirkazık
08:30 - 08:55 EGFR Hedefli Tedaviler Başak Oyan Uluç
08:55 - 09:20 ALK Hedefli Tedaviler Fulden Yumuk
09:20 - 09:45 Hedefe yönelik tedavi uygulanan hastalarda radyoterapi değişir mi? Serap Akyürek
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Çay-Kahve Arası
SALON 1 OTURUM 4 10:30 - 11:40
PANEL: UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL KONULAR
Çalışma Grubu: Uyku
Oturum Başkanları: Bünyamin Sertoğullarından, Hacer Kuzu Okur
10:30 - 10:50 Uykuda Solunum Bozukluğu ve Kalp Hacer Kuzu Okur
10:50 - 11:10 OCST (Out of Center Sleep Testing) Standartları Turan Acıcan
11:10 - 11:30 Yeni Trafik Yönetmeliğinin Uyku Tıbbına Getirdikleri Mehmet Karadağ
11:30 - 11:40 Tartışma
SALON 2 OTURUM 5 10:30 - 11:40
PANEL: HASTANE KÖKENLİ VE VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİLERİN YÖNETİMİNDE YENİ REHBER
Çalışma Grubu: Solunum Sistemi Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Turgut Teke, Akın Kaya
10:30 - 10:50 Tanısal Yaklaşımlar: Mikrobiyolojik Yöntemler Mustafa Hikmet Özhan
10:50 - 11:10 HKP ve VİP’de Tedavi Gökhan Metan
11:10 - 11:30 Korunma Turgut Teke
11:30 - 11:40 Tartışma
SALON 3 OTURUM 6 10:30 - 11:40
KARŞIT GÖRÜŞ: ENDOBRONŞİYAL TİPİK KARSİNOİD TÜMÖRLERDE BRONKOSKOPİK TEDAVİ Mİ? CERRAHİ Mİ?
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Şevket Kavukçu, Turhan Ece
10:30 - 11:00 Olgu örnekleri ile Bronkoskopik tedavi Erdoğan Çetinkaya
11:00 - 11:30 Olgu örnekleri ile Cerrahi tedavi Ayten Kayı Cangır
11:30 - 11:40 Tartışma
11:40 - 12:00 Çay-Kahve Arası
SALON 1 OTURUM 7 12:00 - 13:00
KONFERANS: MEKANİK VENTİLASYONDA SORUNLU UYGULAMALAR
Çalışma Grubu: Yoğun Bakım
Oturum Başkanları: Turgut Teke, Muhammed Emin Akkoyunlu
12:00 - 12:25 KOAH’da Mekanik Ventilasyonda zorluklar ve çözüm önerileri Gül Gürsel
12:25 - 12:50 ARDS’de Mekanik Ventilasyonda zorluklar ve çözüm önerileri Gökhan Mutlu
12:50 - 13:00 Tartışma
SALON 2 OTURUM 8 12:00 - 13:00
KONFERANS: PLEVRA HASTALIKLARI 2017 - TANI VE TEDAVİDE GÜNCEL KONULAR
Çalışma Grubu: Tanı Yöntemleri
Oturum Başkanları: Muzaffer Metintaş, Mustafa Kürşat Özvaran
12:00 - 12:45 Plevra Hastalıkları 2017 – Tanı ve Tedavide Güncel Konular Najib Rahman
12:45 - 13:00 Tartışma
*Simultane tercüme yapılacaktır.
SALON 3 OTURUM 9 12:00 - 13:00
KONFERANS: AKCİĞER KANSERİ TARAMA PROGRAMLARI, PULMONER NODÜL TAKİBİ NASIL OLMALI?
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Atilla Akkoçlu, Alpaslan Çakan
12:00 - 12:25 Akciğer Kanseri Taramasında Güncel Durum Bahar Kurt
12:25 - 12:50 Pulmoner Nodül Takibi Nasıl Olmalı? İsmail Savaş
12:50 - 13:00 Tartışma
SALON 4 OTURUM 10 12:00 - 13:00
KONFERANS: AKCİĞER TRANSPLANTASYONU POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARI VE HASTA YÖNETİMİ
Çalışma Grubu: Transplantasyon
Oturum Başkanları: Nurettin Karaoğlanoğlu, Erdal Yekeler
12:00 - 12:45 Akciğer transplantasyonu postoperatif komplikasyonları ve Hasta yönetimi Remzi Bağ
12:45 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
13:20 - 14:20 Sözel Sunu Bildiri Oturumları
SALON 3 OTURUM 11 14:30 - 15:30
YUVARLAK MASA: OLİGOMETASTATİK HASTALIKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: Olgu Sunumlarıyla
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Adnan Yöney, Filiz Koşar
14:30 - 14:45 Radyasyon Onkolojisi Meriç Şengöz
14:45 - 15:00 Göğüs Cerrahisi Soner Gürsoy
15:00 - 15:15 Medikal Onkoloji Ahmet Bilici
15:15 - 15:30 Beyin Cerrahisi Selçuk Peker
SALON 2 OTURUM 12 14:30 - 15:30
Uydu Sempozyumu

KOAH’ta İkisi Bir Arada

Konuşmacılar: Hakan Günen - İsmail Hanta

*Keypad kullanılacaktır.
15:30 - 16:00 Çay-Kahve Arası
SALON 1 OTURUM 13 16:00 - 17:30
RADYOLOJİK OLGU SUNUMLARI
Çalışma Grubu: Tanı Yöntemleri
Oturum Başkanları: Figen Demirkazık, Abdurrahman Şenyiğit
16:00 - 16:20 Nodüler Akciğer Hastalığı Selen Bayraktaroğlu
16:20 - 16:40 Dispneli Hasta Toraks radyolojisi: Örnekler Akın Kaya
16:40 - 17:00 İntertisyel Akciğer Hastalığı Figen Demirkazık
17:00 - 17:20 Akciğer Enfeksiyonları Recep Savaş
17:20 - 17:30 Tartışma
*Keypad kullanılacaktır.
SALON 2 OTURUM 14 16:00 - 17:30
PANEL: PULMONER REHABİLİTASYON
Çalışma Grubu: Pulmoner Rehabilitasyon
Oturum Başkanları: Mehmet Karadağ, Pınar Ergün
16:00 - 16:25 Kronik akciğer hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon Aslı Dilek Görektaşlı
16:25 - 16:50 Yoğun bakımda Pulmoner Rehabilitasyon Lütfiye Kılıç
16:50 - 17:15 Transplantasyon öncesi ve sonrası Pulmoner Rehabilitasyon Pınar Ergün
17:15 - 17:30 Tartışma
SALON 3 OTURUM 15 16:00 - 17:30
PANEL: MALİGN HASTA TAKİBİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Muzaffer Metin, Atilla Saygı
16:00 - 16:20 Malign plevral effüzyon Volkan Baysungur
16:20 - 16:40 Malign havayolu obstrüksiyonları Mehmet Akif Özgül
16:40 - 17:00 Akciğer kanserinde acil RT endikasyonları: VCSS, kompresyon, kanama, beyin metastazı Vildan Kaya
17:00 - 17:20 Akciğer kanseri tedavi yanıt değerlendirmede PET-BT'nin rolü Meltem Çağlar Tuncalı
17:20 - 17:30 Tartışma
17:40 - 19:00 Poster Sunu Bildiri Oturumları2. DUYURU    Sitemizi kişi ziyaret etmiştir.
2016 © Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği | Akciğer Kanserleri Derneği