BİLİMSEL PROGRAM

17 Mart 2017, Cuma

SALON 1 OTURUM 16 08:30 - 10:00
PANEL: KOAH'TA TARTIŞMALI KONULAR
Çalışma Grubu: KOAH
Oturum Başkanları: Arzu Mirici, Sinan Erginel
08:30 - 08:50 Fenotiplere göre tedavi ne kadar önemli? Esra Ertan Yazar
08:50 - 09:10 Tanı ve evrelemede tartışmalı konular: Spirometride Sinan Erginel
09:10 - 09:30 IKS/LABA mı? LABA/LAMA mı? Can Öztürk
09:30 - 09:50 AKOS mu? KAOS mu? Arzu Mirici
09:50 - 10:00 Tartışma
SALON 2 OTURUM 17 08:30 - 10:00
PANEL: IPF TANI VE TEDAVİSİNDEKİ GELİŞMELER
Çalışma Grubu: Klinik Sorunlar
Oturum Başkanları: Oğuzhan Okutan, Yurdanur Erdoğan
08:30 - 08:50 Tanım, Sınıflama, Klinik ve Genetik Bulgular Gamze Kırkıl
08:50 - 09:10 Radyolojik İpuçları Çetin Atasoy
09:10 - 09:30 Tanıda İnvaziv Yöntemlerin Yeri Nuri Tutar
09:30 - 09:50 Tedavi Toby Maher
09:50 - 10:00 Tartışma
*Simultane tercüme yapılacaktır.
SALON 3 OTURUM 18 08:30 - 10:00
PANEL: AKCİĞER KANSERİ EVRELEMESİNDE VE SINIFLAMASINDA YENİLİKLER ve ÖNERİLER
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Murat Kıyık, Muzaffer Metin, Dilek Yılmazbayhan
08:30 - 08:50 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde yeni evrelemede değişenler, eleştiriler ve öneriler Necati Çıtak
08:50 - 09:10 Akciğer Kanserinde moleküler ve patolojide değişenler Büge Öz
09:10 - 09:30 Görüntülemede yenilikler ve gelecekteki beklentiler Canan Akman
09:30 - 09:50 Nükleer Tıpta evrelemede yenilikler Okan Falay
09:50 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Çay-Kahve Arası
SALON 3 OTURUM 19 10:30 - 11:40
PANEL: TORAKS TÜMÖRLERİNDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ'NİN YERİ
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Cengiz Gebitekin, Recep Demirhan
10:30 - 11:00 Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi: Olgu Örnekleriyle Erdal Okur
11:00 - 11:30 Mediastinal Tümörlerde Minimal İnvaziv Cerrahi: Olgu Örnekleriyle Alper Toker
11:30 - 11:40 Tartışma
SALON 2 OTURUM 20 10:30 - 11:40
Uydu Sempozyumu

GOLD 2017 ile KOAH' da Wisdom ve ötesi
Oturum Başkanı: Tevfik Özlü

Konuşmacılar: Esra Ertan Yazar - Can Öztürk

11:40 - 12:00 Çay-Kahve Arası
SALON 1 OTURUM 21 12:00 - 13:00
KONFERANS: YENİ REHBERE GÖRE SEPSİS TEDAVİSİ
Çalışma Grubu: Yoğun Bakım ve Solunum Sistemi Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Ali Nihat Annakkaya, Cenk Kıraklı
12:00 - 12:45 Yeni Rehbere Göre Sepsis Tedavisi Mustafa Kemal Bayar
12:45 - 13:00 Tartışma
SALON 2 OTURUM 22 12:00 - 13:00
KONFERANS: BRONŞEKTAZİDE ENFEKSİYON VE KOLONİZASYON TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Çalışma Grubu: Solunum Sistemi Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Osman Nuri Hatipoğlu, Halit Çınarka
12:00 - 12:45 Bronşektazide Enfeksiyon ve Kolonizasyon Tedavi Yaklaşımları Gündeniz Altıay
12:45 - 13:00 Tartışma
SALON 3 OTURUM 23 12:00 - 13:00
KONFERANS: PERİFERİK AKCİĞER LEZYONLARINDA NAVİGASYON SİSTEMLERİ BRONKOSKOPİSTE NE KADAR YARDIMCI?
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Günay Aydın Tosun, Sulhattin Arslan
12:00 - 12:45 Periferik Akciğer Lezyonlarında Navigasyon Sistemleri Bronkoskopiste Ne Kadar Yardımcı? Aydın Çiledağ
12:45 - 13:00 Tartışma
SALON 4 OTURUM 24 12:00 - 13:00
KONFERANS: ZOR HASTA VE HASTA YAKINIYLA DİYALOG NASIL KURULUR?
Çalışma Grubu: YK
Oturum Başkanları: Ayşegül Karalezli, Tarkan Özdemir
12:00 - 12:45 Zor Hasta ve Hasta Yakınıyla Diyalog Nasıl Kurulur? Tevfik Özlü
12:45 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
13:20 - 14:20 Sözel Sunu Bildiri Oturumları
SALON 3 OTURUM 25 14:30 - 15:30
MEDİASTİNAL TÜMÖRLER OLGU SUNUMLARI
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Esra Kaytan Sağlam, Hakan Kutlay
14:30 - 14:45 1. Olgu Ali Cevat Kutluk
14:45 - 15:00 2. Olgu Celal Tekinbaş
15:00 - 15:15 3. Olgu Şule Karaman
15:15 - 15:30 Tartışma
*Keypad kullanılacaktır.
SALON 2 OTURUM 26 14:30 - 15:30
Uydu Sempozyumu

Kesintisiz Tedaviyle Kesintisiz Yaşamlar

Oturum Başkanı: Mehmet Karadağ

Kesintisiz Astım Tedavisi: İnsu Yılmaz
Kesintisiz KOAH Tedavisi: Nurhayat Yıldırım

15:30 - 16:00 Çay-Kahve Arası
SALON 1 OTURUM 27 16:00 - 17:30
PANEL: TÜBERKÜLOZ TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL KONULAR
Çalışma Grubu: Tüberküloz
Oturum Başkanları: Zehra Seyfikli, Ünal Şahin
16:00 - 16:25 IGRA ve GENE Xpert MTB/RIF yeni tanı testleri Sedef Göçmen
16:25 - 16:50 Tüberküloz Tedavisinde yeni rejimler Serir Aktoğu
16:50 - 17:15 MDR tüberküloz nasıl, nerede ve ne zaman tedavi edelim? Gönenç Ortaköylü
17:15 - 17:30 Tartışma
SALON 2 OTURUM 28 16:00 - 17:30
KLİNİK OLGU SUNUMLARI
Çalışma Grubu: Klinik Sorunlar
Oturum Başkanları: Canan Hasanoğlu, Füsun Alataş
16:00 - 16:30 Hemoptizisi olan hasta Mustafa Kürşat Özvaran
16:30 - 16:50 Nefes darlığı ve anemisi olan hasta Şule Akçay
16:50 - 17:10 Öksürük ve göğüs ağrısı olan hasta Ayşin Durmaz
17:10 - 17:30 Göğüs ağrısı olan hasta Zeynep Yıldırım
*Keypad kullanılacaktır.
SALON 3 OTURUM 29 16:00 - 17:30
PANEL: ERKEN EVRE KHDAK'DE TEDAVİ
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Ethem Nezih Oral, İrfan Taştepe
16:00 - 16:20 Bronkoskopik tedavi Elif Küpeli
16:00 - 16:40 Radyoterapi Kaan Oysul
16:40 - 17:00 Medikal Onkoloji Hakan Bozcuk
17:00 - 17:15 Cerrahi Çağatay Tezel
17:15 - 17:30 Tartışma
17:40 - 19:00 Poster Sunu Bildiri Oturumları2. DUYURU    Sitemizi kişi ziyaret etmiştir.
2016 © Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği | Akciğer Kanserleri Derneği