BİLİMSEL PROGRAM

18 Mart 2017, Cumartesi

SALON 1 OTURUM 30 08:30 - 10:00
PANEL: KOAH’da İLAÇ DIŞI TEDAVİLER
Çalışma Grubu: KOAH
Oturum Başkanları: Erdoğan Çetinkaya, Cemal Asım Kutlu
08:30 - 08:50 Oksijen Tedavisinde yeni ne var? M. Emin Akkoyunlu
08:50 - 09:10 NIMV Rutin verilmeli midir? Akın Kaya
09:10 - 09:30 Amfizemde Bronkoskopik Hacim azaltıcı tedaviler ne kadar yararlı? Turhan Ece
09:30 - 09:50 LVRS ve Transplantasyon Ali Yeğinsu
09:50 - 10:00 Tartışma
SALON 2 OTURUM 31 08:30 - 10:00
PANEL: PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Çalışma Grubu: Klinik Sorunlar
Oturum Başkanları: Neşe Dursunoğlu, Savaş Özsu
08:30 - 08:45 Tanım ve Sınıflamada yenilikler Neşe Dursunoğlu
08:45 - 09:10 EKO ve Sağ kalp kateterizasyonu Mustafa Yıldız
09:10 - 09:30 KTEPH’de Güncel Tedavi Bedrettin Yıldızeli
09:30 - 09:45 IPAH’da Güncel Tedavi Savaş Özsu
09:45 - 10:00 Tartışma
SALON 3 OTURUM 32 08:30 - 10:00
PANEL: AKCİĞER KANSERİNDE İMMUNOTERAPİ
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Ali Arıcan, Aydın Yavuz
08:30 - 08:55 İmmunoterapi Mekanizmaları Emin Kansu
08:55 - 09:20 İmmunoterapide Güncel Durum Hande Turna
09:20 - 09:45 Radyoterapi-İmmünoterapi etkileşimleri Hale Başak Çağlar
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Çay-Kahve Arası
SALON 3 OTURUM 33 10:30 - 11:40
SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER
Moderatör: Mehmet Ali Bedirhan
Tartışmacılar: Levent Cansever, Sibel Yurt, Serkan Keskin, Ufuk Abacıoğlu
SALON 2 OTURUM 34 10:30 - 11:40
Uydu Sempozyumu

İPF'de Tedavi: Hangi Hastaya, Ne Zaman?

Oturum Başkanı: Levent Tabak

Konuşmacılar: Levent Tabak - Toby Maher

*Simultane tercüme yapılacaktır.
11:40 - 12:00 Çay-Kahve Arası
SALON 1 OTURUM 35 12:00 - 13:00
KONFERANS: ANTİ TNF TEDAVİLERİNDE LATENT TÜBERKÜLOZ RİSKİ VE YÖNETİMİ
Çalışma Grubu: Tüberküloz
Oturum Başkanları: Tevfik Özlü, Gönenç Ortaköylü
12:00 - 12:45 Anti TNF Tedavilerinde Latent Tüberküloz Riski ve Yönetimi Tülin Çağatay
12:45 - 13:00 Tartışma
SALON 2 OTURUM 36 12:00 - 13:00
KONFERANS: PULMONER TROMBOEMBOLİDE YENİ ANTİKOAGÜLANLAR MI? WARFARİN Mİ?
Çalışma Grubu: Klinik Sorunlar
Oturum Başkanları: Talat Kılıç, Şevket Özkaya
12:00 - 12:45 Pulmoner Tromboembolide Yeni Antikoagülanlar mı? Warfarin mi? Zeynep Pınar Önen
12:45 - 13:00 Tartışma
SALON 3 OTURUM 37 12:00 - 13:00
KONFERANS: E-SİGARADAN BEKLENTİLER VE GERÇEKLER
Çalışma Grubu: Tütün
Oturum Başkanları: Dursun Tatar, Veysel Yılmaz
12:00 - 12:45 E-Sigaradan Beklentiler ve Gerçekler Ayşegül Karalezli
12:45 - 13:00 Tartışma
SALON 4 OTURUM 38 12:00 - 13:00
KONFERANS: NEFES DARLIĞINA YAKLAŞIM SOLUNUMSAL MI? KARDİAK MI?
Çalışma Grubu: YK
Oturum Başkanları: Gökhan Kırbaş, Yılmaz Bülbül
12:00 - 12:25 Solunumsal mı? Ömer Araz
12:25 - 12:50 Kardiyak mı? İrem Dinçer
12:50 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
13:20 - 14:20 Sözel Sunu Bildiri Oturumları
SALON 1 OTURUM 39 14:30 - 15:30
KONFERANS: ERİŞKİNDE İMMUNİZASYON
Çalışma Grubu: Solunum Sistemi Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Bahar Kurt, Füsun Şahin
14:30 - 14:45 RIMPACT Çalışması Sonuçları Yılmaz Bülbül
14:45 - 15:15 Erişkinlerde İmmunizasyon Özlem Erçen Diken
15:15 - 15:30 Tartışma
SALON 2 OTURUM 40 14:30 - 15:30
KONFERANS: SARKOİDOZ’DA ZOR OLGU YÖNETİMİ
Çalışma Grubu: Klinik Sorunlar
Oturum Başkanları: Gökhan Çelik, Gamze Kırkıl
14:30 - 15:15 Sarkoidoz’da Zor Olgu Yönetimi Levent Tabak
15:15 - 15:30 Tartışma
SALON 3 OTURUM 41 14:30 - 15:30
KONFERANS: KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE GÜNCELLEME
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Ferah Ece, Ufuk Yılmaz
14:30 - 14:50 Tıbbi Onkolojide Yenilikler Fatih Köse
14:50 - 15:15 Radyasyon Onkolojisinde Yenilikler Zafer Koçak
15:15 - 15:30 Tartışma
15:30 - 16:00 Çay-Kahve Arası
SALON 1 OTURUM 42 16:00 - 17:30
YUVARLAK MASA: AKCİĞER HASTALIKLARINDA MALULİYET DEĞERLENDİRMESİ
Çalışma Grubu: Meslek Hastalıkları
Oturum Başkanları: Nurhan Köksal, Mehmet Bayram
16:00 - 16:25 Mesleksel Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi Abdurrahman Şenyiğit
16:25 - 16:50 Kronik Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi Mehmet Bayram
16:50 - 17:15 Uykuda Solunum Bozukluklarında Maluliyet Değerlendirmesi Yılmaz Bülbül
17:15 - 17:30 Tartışma
SALON 2 OTURUM 43 16:00 - 17:30
GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ OLGU ÖRNEKLERİ
Çalışma Grubu: Girişimsel Pulmonoloji
Oturum Başkanları: Aydın Yılmaz, Ahmet Ilgazlı
16:00 - 16:20 Total Akciğer Lavajı yapılan olgu Efsun Gonca Uğur Chousein
16:20 - 16:40 Benign Trakeal Stenoz olgusu Zafer Aktaş
16:40 - 17:00 EBUS’da Granülomatöz Patoloji Ersin Günay
17:00 - 17:20 Bronkoplevral fistüllü olgu Demet Turan
17:20 - 17:30 Tartışma
*Keypad kullanılacaktır.
SALON 3 OTURUM 44 16:00 - 17:30
PANEL: KHDAK EVRE III 'DE MULTİMODALİTE TEDAVİ GÜNCELLEME
Çalışma Grubu: Toraks ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları: Mustafa Yaman, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
16:00 - 16:25 Tıbbi onkoloji güncellemesi Sadettin Kılıçkap
16:25 - 16:50 Radyasyon Onkolojisi güncellemesi Deniz Yalman
16:50 - 17:15 Cerrahi güncelleme Akif Turna
17:15 - 17:30 Tartışma
SALON 5 OTURUM 45 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 Akılcı İlaç Kullanımı Mehmet Karadağ
18:00 - 18:30 Kapanış Töreni / Salon 12. DUYURU    Sitemizi kişi ziyaret etmiştir.
2016 © Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği | Akciğer Kanserleri Derneği